Bulgar Dışişleri Bakanı Petir Mladenov’un Anıları

Hüseyin MEVSİM

Öz


Bulgar Komünist Partisi ve Bulgar Sosyalist Partisi saflarında siyaset yapan Petır Mladenov (1936–2000), Bulgar tarihine, en uzun süre Dışişleri Bakanlığı görevini üstlenen politikacı (1971–1989) ve Bulgaristan Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı (1990) olarak geçmiştir. Komünist rejimin en güvenilir adamlarından olan Mladenov’un, Artılarıyla ve Eksileriyle Yaşam (1992) başlığı altında yayımladığı anılarında, ülkede yaşayan Türklerin adlarının değiştirilmesi ve göçe zorlanması olaylarına tanıklığı ve yaklaşımı son derece ilginçtir. Dışişleri bakanı sıfatıyla Türkiye’ye yaptığı ziyaretleri ve Türk meslektaşlarıyla görüşmelerini aktaran Mladenov, ad değiştirme olayını Bulgaristan Müslümanları arasında önceki yüzyıllardan beri süregelen doğal bir süreç olarak değerlendirir.

Anahtar Sözcükler


Bulgaristan; Anı; Petir Mladenov; 1984 Ad Değiştirme Olayı; 1989 Göçü

Tam Metin:

PDF