Arapça Bazı Bilimsel Sözcükler ve Terimler

İnci KOÇAK

Öz


Arapça'daki bazı bilimsel sözcüklerin, Sanskrit dilinden, Eski Mısır dilinden, Farsça'dan veya Sumerce'den geldikleri görülmektedir. Bu sözcükler arasında, doğu kökenli bazılarının, batı dillerine de geçmiş olduğu saptanmıştır. Türkçe sözcükler, Enno Littmann'ın "Morgenlaendische Wörter im Deutschen" adlı kitabında da belirttiği gibi, Almanca'ya genellikle Macaristan ve Slav ülkeleri yoluyla girmiştir. Bunların bir bölümü Türkçe, bir bölümü ise, Arapça, Farsça veya Sanskrit kökenlidir. Çalışmada, Cebir, Sıfır, Nokta, Kimya, Altın, Safran, Bakır, Elektrik, Telefon, Kahve ve Kafein, Geometri, Akıl sözcükleri incelenmiştir.

Anahtar Sözcükler


Arap Litetarürü; Arapça; Bilimsel Sözcükler; Terimler

Tam Metin:

PDF