Üniversite Kütüphanesi Kullanıcılarının Beklentileri ve Kullanıcı Tatmini

Sekine KARAKAŞ

Öz


Üniversite kütüphanelerinin sundukları hizmetlerin kullanıcıların gereksinim ve beklentilerine karşılık vermesi, onlarda bir tatmin duygusu yaratması kütüphanenin performansında önemli bir faktördür. Kütüphaneciler öğretim elemanları, öğrenciler ve kütüphaneden yararlanan bütün araştırmacıların bu yöndeki tüm beklenti ve tatminini azaltan olumsuzlukları gidermek için hizmet ve ürünlerin sunumunda olduğu kadar, kullanıcıya yaklaşımlarında da bilinçli davranarak en iyiye ulaşmaya çalışmalıdır.

Anahtar Sözcükler


Kütüphanecilik; Kütüphaneler; Üniversite Kütüphaneleri; Kullanıcı Beklentileri

Tam Metin:

PDF