Fuzuli'nin Nesib Bölümü "Lugaz" Olan Bir Kasidesi

Cem DİLÇİN

Öz


Fuzulî, Bağdat'ın ilk Osmanlı valilerinden Üveys Paşa için yazdığı bu kasidesinin nesîb bölümünü bir tür bilmece olan lugaz biçiminde düzenlemiştir. Bu lugazde "zevrak" yani 'kayık, sandal' türlü açılardan tasvir edilerek anlatılmıştır. Gerek divan edebiyatında bağımsız olarak yazılan lugazlerin, gerek anonim halk edebiyatı ürünlerinden olan bilmecelerin tür olarak taşıdığı özellikler bu lugazde de görülmektedir. Her ne kadar burada yapılan "zevrak" tasviri kasidelerde genel olarak yapılan tasvirleri hatırlatıyorsa da, buradaki anlatım biçimi ve üslup, lugaz türünün özelliklerini taşıması açısından genel nitelikteki tasvirlerden ayrılmaktadır.

Anahtar Sözcükler


Divan Edebiyatı; Fuzuli; Nesib Bölümü; Lugaz; Kaside

Tam Metin:

PDF