Çağdaş Türk Yazınında İmgeselden Simgesele, Yapısalcılıktan Yapısalcılık Sonrasına: Tahsin Yücel'in Aynasından Yansımalar

Serkan ERTİN

Öz


Tahsin Yücel Aykırı Öyküler adlı kitabında yer alan öyküsü “Ayna” ile öykünün baş kahramanı olan Profesör Tarık Uysal'ın eski eşi tarafından terk edildikten sonra kendini sorgulamakla geçirdiği bir günü tasvir ederken aslında bir yandan da yapısalcı hareketten yapısalcılık sonrası'na ve imgesel düzenden simgesel düzene geçiş süreçlerine ayna tutmakta ve bu iki farklı dönemin iki farklı duyarlığının çatışkısını irdelemektedir. İmgesel'den simgesel'e geçiş Tarık Uysal için değişim anlamına gelse de başkalarıyla ilişkilendirildiğinde benzerleşme ve bireysel özelliklerini koruyamama anlamına da gelmektedir. Benzetme ve benzerleşme burjuva söylem içerisine hapsolmuş bireyselliği ve özgünlüğü hızla yok olmakta olan sözde bireylerin hazin ve kaçınılmaz sonudur. Profesör Uysal karakteri aracılığıyla Tahsin Yücel böylece öyküsünde gerçekliğin nedensiz ve saymaca doğasını yansıtmış, İmgesel' den Simgesel' e, Yapısalcılık' tan Yapısalcılıksonrası'na geçişi anlatmış ve burjuva söylemin insanları bireysel olmaktan uzaklaştırıp birbirlerine benzer hale getirdiğini eleştirel bir üslupla dile getirmiştir.


Anahtar Sözcükler


Lacan; Derrida; Yapısalcılıksonrası; Gösteren; Gösterilen; Psikanaliz; Tahsin Yücel; Yapısalcılık

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.1501/.v56i1.5