Ekran Önü Çalışmalarında Ergonomi ve Antropometri

Galip AKIN

Öz


Ergonomik tasarımlar makine-insan çevre uyumunu sağlamayı amaçlamaktadır. Diğer iş ortamlarında olduğu gibi, ergonomik ayarlamalar bilgisayar üniteleri, bilgisayar kullanıcıları ve iş ortamı arasında sağlanacak uyum için elzemdir. Her bir toplumun farklı antropometrik ölçümleri vardır. İnsan boyutlarına ve özelliklerine göre eşyaların üretilebilmesi için antropometrik ölçülerin değiştirilmesi mümkündür. Türk halkının antropometrik ölçümlerini saptamak için Ankara ilinden rasgele 250 yetişkin erkek seçildi ve 15 antropometrik ölçüm elde edildi. Standart sapma ile bu ölçümlerin ortalaması %5, %50 ve %95’tir. Bu konuya ilişkin daha önce yapılan çalışmalar ışığında, ergonomik bilgisayar ve çevre koşullarının sağlanmasında göz önünde bulundurulması gereken önemli ölçütler oluşturulmuştur. Ergonomik olmayan bir ekran önünde çalışmanın insan yapısı, fizyolojisi ve psikolojisi üzerindeki olumsuz etkileri açıklanmıştır.

Anahtar Sözcükler


Ekran Önü Çalışmaları; Antropometri; Ergonomi

Tam Metin:

PDF