Lev S. Vygotsky'nin Gelişim Kuramı

Türkan ÖNCÜ

Öz


Bu makalede Rus bir psikolog olan Lev Vygotsky’nin gelişim kuramı ve fikirleri, sosyokültürel gelişimsel bağlam temelinde incelenmiştir. Vygotsky’nin kuramı, destekli performanstan bağımsız performansa geçişi kolaylaştırabilecek olan daha yetenekli bir kişi (ebeveynler, öğretmenler ve eğitmenler) ile işbirliğinin faydalarını vurgulamaktadır. Birçok deneysel ve doğal araştırma bu tip etkileşimlerin çocukların yeteneklerindeki gelişimsel ilerlemeyi kolaylaştıracağına dair kanıtlar sunmuştur. Vygotsky’e göre, dili kullanma ve anlama becerisi çocuk eğitiminde etkili bir yoldur. Bu, çocukların bildiklerini gözden geçirmek ve eylemlerini düzeltmek için dili kullandıkları içsel/özel konuşmada ve diğerleri ile iletişime geçerken kullandıkları sosyal konuşmada meydana gelir.

Anahtar Sözcükler


Psikoloji; Lev Vygotsky; Gelişim Kuramı; Dil

Tam Metin:

PDF