"Güzel Karanlık"ın Zaman ve Polisiye Kurgusu

Nil ÜNSAL

Öz


Çağdaş İspanyol edebiyatının önde gelen yazarlarından Antonio Munoz Molina modern kurmacanın önemli tekniklerinden olan zaman tekniğini çok başarılı bir şekilde uygular. Yazar dış zamanı 24 saate indirgeyerek birinci zaman seviyesini yaratır. İçsel monolog ve bilinç akışı tekniklerini kullanarak 20-30 yıl öncesine gidip ikinci zaman seviyesini oluşturur. Zaman savaşın yarattığı kasvetli ve karamsar psikolojiden insanın nasıl kurtulup hayallere sığınabileceğini ve geçmiş zamanlardaki refah dönemine nasıl geri dönebileceğini gösteren bir sembol olarak kullanılmıştır. Yansıttığı ruh ve biçimi bağlamında, eseri bir "zaman romanı" olarak düşünebiliriz; ayrıca, eserin polisiye kurgusu savaş sonrası dönemin siyasi ve tarihsel panoramasını ortaya koyan önemli bir unsurdur.

Anahtar Sözcükler


İspanyol Edebiyatı; Roman; Antonio Munoz Molina; "Güzel Karanlık"; Zaman; Polisiye

Tam Metin:

PDF