Ürpertici Fıkradan Efsanevi Öyküye

Dursun ZENGİN

Öz


Makalede, Almanca'da tuhaf ve ürpertici özellikleri olan fıkralar ile efsanevi hikâyeler karşılaştırmalı bir biçimde incelenmekte; fıkraların ve efsanevi hikâyelerin içeriği, konusu, biçimi, işlevi, yapısı, anlatıcı ve anlatma biçimleri ile ilgi bilgi verilmekte; konuya ilişkin kavramlar ve çalışmalara değinilmektedir.

Anahtar Sözcükler


Alman Edebiyatı; Fıkralar; Efsanevi Öyküler