Türkiye Fiziksel Büyüme Araştırmaları Bibliyografyası (1917-1997)

İzzet DUYAR

Öz


Türkiye'de büyüme araştırmaları, dünyadaki gelişmelerden farklı olarak oldukça geç tarihlerde başlar. Ülkemizde ilk büyüme araştırması Nâfi Atuf (Kansu) tarafından yapılmış ve bu çalışma 1917 yılında "Muallim" dergisinde yayımlanmıştır. İzleyen yıllarda bu konudaki incelemelerin sayısında bir artış gözlenmekle birlikte asıl gelişme ve çeşitlenme 1950 sonrasında karşımıza çıkar. Dünyadaki gelişmelere koşut olarak önceleri daha çok antropologların ve çocuk hekimlerinin araştırmalarına rastlanırken, sonraki tarihlerde yelpazenin genişlediği ve diğer bilim dallarının da konuya eğildikleri gözlenmektedir. Her ne kadar Türkiye'de büyüme üzerinde çok fazla sayıda çalışma yapılmasa da, geniş bir yelpazeye yayılmış olan araştırmaları izlemek gün geçtikçe zorlaşmaktadır. Bu bibliyografya denemesi bu ihtiyacı gidermek üzere hazırlanmıştır. Bu derlemenin amacı, ülkemiz çocukları üzerinde yapılan büyüme araştırmalarını olabildiğince bir araya getirmektir. Bu nedenle Türkiye'de yapılan araştırmalar esas alınmış, verileri, Türkiye'de toplanan ancak yurt dışında yayımlanan yazılara da yer verilmeye çalışılmıştır. Ayrıca, konusu büyüme olan çeviri ya da derleme/değerlendirme yazıları da dahil edilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Antropoloji; Fiziksel Büyüme; Bibliyografya; Türkiye

Tam Metin:

PDF