Niyazi Berkes Yazını Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi

Gökhan AK

Öz


Türk düşünce hayatında önemli bir yere sahip toplumbilimci-düşünür Niyazi Berkes ve düşünü üzerine literatürde birçok araştırma ve çalışma mevcuttur. Bununla birlikte, Niyazi Berkes üzerine yapılan lisansüstü tezler dâhil tüm bu çalışmalarda mevcut Niyazi Berkes bibliyografyalarının geliştirilmeye muhtaç olduğu görülmüştür. Bu çalışmanın ana amacı, Niyazi Berkes’e ait eser ve yazılar, yönettiği lisansüstü tezler ile kendisi ve eserleri hakkında yapılan çalışmaları sınıflandırmaya tabi tutarak bilim dünyasının kullanımına sunmaktır. Bu çalışma, bu sayede bir yandan ileride Niyazi Berkes üzerine araştırma yapacaklara kaynak bulma hususunda katkı sağlarken, öte yandan Niyazi Berkes ile ilgili çalışmaların daha çok hangi konularda yoğunlaştığını ve nelerin hâlâ eksik olduğunu da ortaya koyabilecektir.

Anahtar Sözcükler


Niyazi Berkes; Toplumbilim; Toplumbilimci; Entelektüel; Yazın Hayatı; Türk Düşünce Hayatı; Türk Siyasi Hayatı; Bibliyografya

Tam Metin:

PDF