Pakistan Müslümanlarının Gelenek ve Görenekleri II

Selma BENLİ

Öz


Gelenek ve görenekler, kulaktan kulağa aktarılan destanlar gibi, başlangıcı belli olmayan bir zamandan günümüze kadar süregelmiştir. Her toplumun kendine özgü gelenek ve görenekleri vardır. Ancak bunlar, zaman içerisinde az ya da çok değişikliğe uğramışlardır. Bu değişimde; dini inançlar, tarihi olaylar, milli değerler, eğitim ve öğretim, yaşam koşulları, yabancı unsurlar ve daha pek çok konunun payı olmuştur. Bu unsurlar, kimi zaman toplumların gelenek ve göreneklerini birbirine yaklaştırmış, kimi zaman da uzaklaştırmıştır. Örneğin, aynı dine inanan toplumların gelenek ve görenekleri arasında büyük benzerlikler bulunur. Türk ve Pakistan gelenek ve görenekleri arasındaki büyük benzerlik de bu nedenledir. Aslında bölgenin tarihi geçmişi göz önüne alınırsa, bu geleneklerin Pakistan Müslümanları tarafından benimsenmesinde, yüzyıllar boyu devam eden Türk hakimiyetinin büyük bir rolü olduğu da söylenebilir.

Anahtar Sözcükler


Pakistan; Pakistan Müslümanları; Gelenekler; Görenekler

Tam Metin:

PDF