Millî Edebiyat Dönemine Ait Bilinmeyen Bir Roman

Nurullah ÇETİN

Öz


"Belkıs", milli edebiyat döneminde M. Sabit tarafından yazılmış ve 1914'te yayımlanmış bir romandır. Romanın konusu, Türk-Yunan arasındaki savaş ve Trablusgarp Savaşı'dır.

Anahtar Sözcükler


Türk Edebiyatı; Roman; M. Sabit; "Belkıs"

Tam Metin:

PDF