Kanuni Devrinde Yaşamış Bir İranlı Şairin Gözüyle İstanbul

Betül BİLGEN

Öz


Makalede, Osmanlılar döneminde Anadolu'da yazılmış şehname türündeki manzum eserlerden biri olan ve Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaşayan İsma'il'in "Futuhat-ı Süleymani" isimli eseri tanıtılmıştır.

Anahtar Sözcükler


İran Edebiyatı; Şiir; İsma'il; "Futuhat-ı Süleymani"

Tam Metin:

PDF