Cicero'nun Genç Pompeius ile Sulla Konusundaki Tutum ve Düşünceleri (İ.Ö. 89-78 yılları arası) I

F. Gül ÖZAKTÜRK

Öz


Bu makalenin amacı, İ.Ö. 89-78 yılları arasında Cicero’nun Genç Pompeius ile Sulla konusundaki tutum ve düşüncelerini Orationes Philippicae adlı söylevlerinin ışığında onları genç Octavianus ve Marcus Antonius ile karşılaştırmasından yararlanarak ortaya çıkarmaktır. Sulla, kötü bir diktatördür, ama onunla karşılaştırınca Marcus Antonius pekçok yönden, Roma devletinin ve halkının düşmanı olarak ondan daha kötüdür. Pompeius’a gelince, soylu ve seçkin bir adam olmasına karşın, Roma devleti ve halkına ettiği hizmetlerde Octavianus’un gerisinde kalmıştır. Pompeius, bir diktatörün kişisel ve politik çıkarlarına katkıda bulunmuş gibi gözükürken, Octavianus, başına gelen tüm olumsuzluklara karşın, olabilecek en iyi biçimde ve herhangi bir Romalı önderin şimdiye dek yaptığından daha çok Roma devleti ve halkına hizmet etmiş gibi görünmektedir. Cicero, Octavianus’u karşılaştırma yoluyla överken, Senato’dan Octavianus için kimi yetkileri elde etmek ve onun özel ordusunu yasallaştırmak amacıyla yakın arkadaşı Pompeius’u Orationes Philippicae adlı söylevlerinde eleştirerek küçültmeye çalışmıştır.

Anahtar Sözcükler


Cicero; Cicero'nun Tutumu; Cicero’nun Düşünceleri; Sulla; Kara Liste

Tam Metin:

PDF