Ayıini Mağarası (Kayseri)

Ali Fuat DOĞU, İhsan ÇİÇEK, Gürcan GÜRGEN, Harun TUNÇEL

Öz


Ayıini, Kayseri İli'nin Develi İlçesi'ne bağlı Küçükkünye Köyü sınırları içerisinde yer alan karstik bir mağaradır. 1830 metrede bulunan ve Permokarbonifer yaşlı kalkerler içerisinde açılmış eski bir akarsu yatağı olan mağara, toplam 160 metre uzunlukta ve tüp şeklindedir. Ayıini Mağarası'nın tavanında ve duvarlarında tipik mağara birikim şekilleri olmamakla beraber yine de sarkıt ve dikitlere yer yer rastlanmaktadır. Mağara tabanında traverten çamuru ile karışık halde çimentolanmış kemikler bulunmaktadır. Mağarada bulunan bu insan kemiklerinin varlığı karstik mağaralardaki gelişim sürecini saptamak açısından önem taşımaktadır.

Anahtar Sözcükler


Coğrafya; Ayıini Mağarası; Kayseri

Tam Metin:

PDF