Türkiye'de İl İçi Göçler Hakkında Düşünceler

E. Murat ÖZGÜR

Öz


Türkiye nüfusu günden güne artan ve önem kazanan iç göçün etkisi altındadır. Yılda ortalama 650.000 kişi, nüfus hareketleri ile bir kentten diğerine göç etmektedir. Bu çalışmada, aynı kent içinde kalan göçleri incelemeyi amaçlamaktayız. Beş yıllık bir süreçte yaklaşık bir milyon kişi (ülke nüfusunun binde 25’i demektir), kent sınırları içinde yer değiştirmiştir. Bu demografik hareket çoğunlukla ekonomik ve toplumsal olarak gelişmekte olan kentlerde gerçekleşmektedir. Göç edenler idari merkezlere, özellikle de kent merkezine gitmeyi istemektedir.

Anahtar Sözcükler


Coğrafya; Göç; İl İçi Göçler

Tam Metin:

PDF