Modern Roman Arayışı ve Kalpazanlar

Zümral ÖLMEZ

Öz


Çalışma, André Gide’in modern romanı üzerine bir incelemeyi içermektedir. Daha önce yazdığı hiçbir metne benzemeyen bir kitap yazmak isteyen yazar, bu tasarısını "Kalpazanlar" başlıklı romanı ile gerçekleştirmiştir. Yazarın “ilk ve tek romanı”nın özgünlüğü, kendisi de Kalpazanlar başlıklı bir roman yazmakta olan bir roman kişisi sunmasıdır. Bu durum, yazarın yazınsal metnin yaratılmasına ve anlatı biçimlerinin yenilenmesine dair görüşlerini belirtmesine olanak tanır. Yeni anlatı öğelerini ve romana getirilen yenilikleri ortaya koymak amacıyla, özellikle anlatı yapısını, zaman-mekan kurgusunu ve anlatı kişileri incelenmiştir. Bu incelemenin sonucunda, Gide romanının yeniliğini belirten, anlamlı birkaç öğeye indirgenmiş betimlemeler, zamansız bir kronoloji, yüzü olmayan sesler, süreklilik olasılığını ortaya koyan açık sonlar, farklı yazınsal türleri kapsayan anlatı oyunları, birbirine eklemlenen farklı olay örgüleri ve roman kişilerinin sunumunda yenilikler saptanmıştır.

Anahtar Sözcükler


Fransız Edebiyatı; Roman; André Gide; " Kalpazanlar"

Tam Metin:

PDF