Yeniden İslamlaşma Eğilimleri ve Bunların Topluma ve Politikaya Etkileri: Türkiye Örneği

Esma DURUGÖNÜL

Öz


Cumhuriyet’in kuruluşuyla yüzünü Batı'ya dönerek, kendi yolunu seçen Türkiye, Orta Doğu'da nüfusu İslam olan, demokratik ve laik bir ülke olarak Doğu ve Batı arasındaki sosyo-politik ve kültürel köprü rolüne sahiptir. Bununla birlikte, coğrafi konumu nedeniyle, bölgedeki diğer ülkelerdeki gelişmeleri de etkilemektedir. Ancak, bölgedeki çoğu ülkenin kültürel değerleri, sosyal ve siyasi yapıları farklıdır. Bu makalede, Osmanlı İmparatorluğunun çöküşünden, Cumhuriyet’in kurulmasından sonra Atatürk'ün reformları ve özellikle 1970-1990 yılları arasındaki toplumsal ve siyasi gelişmeler ele alınmıştır.

Anahtar Sözcükler


İslamlaşma; Sosyal Gelişimler; Siyasi Gelişimler; Kültürel Gelişimler; Türkiye