Filatelik Materyalin Nitelenmesi

Hakan ANAMERİÇ

Öz


Kitapdışı materyallerin bir parçası olan filatelik materyaller, bir bilgi kaynağı olarak üstüne akademik çalışmalar yapılan kütüphane/bilgi merkezi dermelerinin bir malzemesidir. Bu özellikleri nedeniyle, geleneksel bilgi kaynakları gibi tercih edilen bir kütüphane otomasyon programı ile hizmete sunulmalı; standart kurallara göre nitelenerek, erişime açılmalıdır. Birçok ülkede derleme kanunu kapsamında o ülkenin milli kütüphanesi başta olmak üzere farklı türdeki kütüphanelere gönderilen filatelik materyalin organizasyonu ve erişime açılması için kullanılması gereken öncelikli kural ve standartlar Anglo-Amerikan Kataloglama Kuralları II (AACR-II/AAKK-II) ve MARC olmalıdır. Bu çalışmada filatelik materyal olarak adlandırılan pullar, ilkgün zarfları (First Day Cover - FDC), özel tarih damgalı zarflar ve özel gün zarflarının (Special Day Cover - SDC) hangi MARC alanları dikkate alınarak nitelenmesi gerektiği örneklerle anlatılmaya çalışılmış ve öneriler geliştirilmiştir. Kütüphanelerde daha yoğunlukla görülen pul ve zarflara göre nitelenmesinde belirli bir aşamaya gelinmiş olan kartpostallar çalışma dışında bırakılmıştır.

Anahtar Sözcükler


Pul; Filatelik Materyal; Kitapdışı Materyaller; MARC; Kitapdışı Materyalin Nitelenmesi

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.33171/dtcfjournal.2018.58.1.28