Batıya Özgü Travma Yazınbilimi ve Sierra Leone’a Özgü İyileşme Yolları Arasındaki Korelasyonlar: Aminatta Forna’nin “The Memory of Love” İsimli Romanı

Merve SARIKAYA-ŞEN

Öz


Aminatta Forna eserlerinde travma ve travmayı iyileştirme yollarıyla ilgilenmektedir. Bu doğrultuda, The Memory of Love (2010) isimli eseri, Sierra Leoneluların 1980lerde yaşadığı sosyal ve politik ayaklanmaları ve akabinde 1991’den 2002’ye kadar devam eden iç savaşın korkunç gerçekliğini yansıtarak travma ve travmayla baş etme yollarına odaklanır. Geçmiş zamanda yazılan anlatıların tersine, romanın çoğunluğu geniş zamanla yazılmıştır. Bu sayede, roman zamanı deneye tabi tutar ve okuyucuların Sierra Leone’un kaotik atmosferine tanıklık etmesini sağlar. Ayrıca, roman Sierra Leoneluların belirli bir amaç edinme ve çevreyle yakın iletişim kurma gibi travmayla baş etme stratejilerini konu edinir. Bu temellere dayanarak, bu çalışmanın amacı, romanın Sierra Leoneluların travmasını travmatik zamanın sınırları belirli olmayan özelliğini ve Sierra Leoneluların travmayla baş etme yollarını kullanarak nasıl ele aldığını incelemektir.

Anahtar Sözcükler


Aminatta Forna; The Memory of Love; Sierra Leone; Travma; İyileşmeDOI: http://dx.doi.org/10.33171/dtcfjournal.2018.58.1.48