Bağlantı ve Ayrım Sınırları: Guare’ın Altı Derece Uzak’ında Bir Dışlanmışın Manevraları, Pratikleri ve Beğenileri

Evrim ERSÖZ KOÇ

Öz


John Guare’ın Altı Derece Uzak adlı oyununda, ana karakter Paul sahte kimlikler kullanarak başka insanların hayatlarına dâhil olmaktadır. Sahtekâr Paul aslında sınıf, ırk ve cinsel yönelim gibi farklı etmenler tarafından şekillenen sınırları aşmayı istemektedir. Bu sınırlar bağlantı kurma ve sosyal ayrım belirleyicilerini aşma olasılığı üzerine yapılan değerlendirmenin temelini oluşturmaktadır. Bu makale, Guare’ın oyunundaki bağlantı ve ayrım karşıtlığı hakkındaki tartışmayı canlandırmak için, bu ikiliğin mekân, mekânsal manevralar, pratik ve beğeni sunumuna dayandığını savunmaktadır. Bu çalışma öncelikle de Certeau’nun mekân, taktik, strateji ve pratik incelemeleri ışığında sınırlar üzerinde mekân ve mekânsal manevraların önemine dikkat çeker; daha sonra Bourdieu’nun habitus, beğeni ve kapital üzerine çalışmaları ışığında üyeliği belirleyen etmenleri inceler.

Anahtar Sözcükler


J. Guare; Altı Derece Uzak; Sınır; Mekân; Pratik; Beğeni; M. de Certeau; P. Bourdieu