Fotoğraflardan ve Yüz Üzerinden Alınan Antropometrik Ölçülerden Kimlik Tespiti ve Cinsiyet Tayini

Seçil SAĞIR

Öz


Dünyada; sosyal, psikolojik vb. gibi çeşitli çevresel etmenlerin etkisiyle giderek artan suçlu ve suçluluk oranı, yeni kimliklendirme yöntemlerinin bulunmasını gerekli hale getirmiştir. Resmi kayıtların iyi tutulduğu ülkelerde; el izi ve parmak izleri, iris ve retina tarama, yüz tanımlama, dişlerle ilgili kayıtlar, kan grubunu içeren laboratuvar kayıtları vb. belgeler kimliklendirme çalışmalarında çok işlevseldir. Ülkemizde bu belgelerin kayıtlarının eksikliği ya da olmaması kimlik tespitini güçleştirmektedir. Bu araştırmada herhangi bir belgeye, kayıta gerek duymadan bireyin kimliğinin tespit edilmesi ile bu problem biraz da olsa aşılmaya çalışılmıştır. Bunun için 20 yaşını aşmış 100 erkek ve 100 kadın bireyden oluşan bir örneklem grubu oluşturulmuş ve bu bireylerin ön ve yan cepheden olmak üzere birer fotoğrafları çekilmiştir. Bireylerin yüzlerinden alınan, önceden belirlenmiş 20 antropometrik ölçü, daha sonra fotoğrafları üzerinden de alınmıştır. Elde edilen sonuçlara göre Kadınların yüzleri üzerinden alınan bizygomatik genişlik, burun uzunluğu, (p<0,01), biotobasion superior genişliği, dış kantal uzaklığı, burun genişliği, burun yüksekliği ve kulak uzunluğu (p<0,001) ölçüleri, fotoğraflarından alındığında iki ölçü arasında belirgin bir fark olduğu ve yapılan t testi sonucunda da bu farkların anlamlı olduğu bulunmuştur. Erkeklere ait ölçülere baktığımızda ise, aradaki fark bizygomatik genişliği, biotobasion superior genişliği, biotobasion inferior genişliği, bitragus genişliği, trichion-stomion uzunluğu, dış kantal uzaklığı, iç kantal uzaklığı, burun uzunluğu, burun genişliği, kulak yüksekliği ölçüleri (p<0,001) anlamlı çıkmıştır. Yüz üzerinden alınan ölçülerden hesaplanan endis değerlerimizi tekrar fotoğraflardan aldığımız ölçülerle hesapladığımızda, bu değerlerin oldukça değiştiği gözlenmiştir. Fotoğraflarda, antropometrik noktaların hepsi tam olarak belirlenemediği için sonuçlarda hata payı artacağından, yüz üzerinden direkt ölçü alınabiliyorsa alınmalı yoksa bu sorunlar göz önünde bulundurularak fotoğraftan ölçü alınmaya devam edilmelidir.


Anahtar Sözcükler


Kimliklendirme; Antropometrik Ölçü; Cinsiyet Tayini; Antropoloji

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.33171/dtcfjournal.2018.58.1.41