Türkiye'de Modern İsrail Edebiyatının Kabulü

Bedrettin AYTAÇ

Öz


Modern İsrail edebiyatından Türkçeye ilk olarak Samuel Yosef Agnon’un romanlarından çeviriler yapılmış, bunu diğer çeviriler izlemiştir. Efraim Kişon ve Amos Oz, Türkçeye eserleri en çok çevrilen İsrailli yazarlar olmuştur. Modern İsrail edebiyatından Türkçeye yapılan çevirilerin daha çok hikâye ve roman türlerinden olduğunu ve bu çevirilerin büyük çoğunluğunun İbraniceden değil, Batı dillerinden yapıldığını görmekteyiz. Modern İsrail edebiyatı, ayrıca Türkiye’de, yorum ve incelemeler ile de tanınmaktadır.

Anahtar Sözcükler


Modern İsrail Edebiyatı; Samuel Yosef Agnon; Efraim Kişon; Amos Oz; Türkiye