Operada Cinayet: “Cavalleria Rusticana” ve “I Pagliacci”

Bülent AYYILDIZ

Öz


Pietro Mascagni’nin “Cavalleria Rusticana” ve Ruggero Leoncavallo’nun “I Pagliacci” adlı operaları İtalyan Risorgimento döneminin en önemli eserlerindendir. İtalyan Birliği’nin sağlanmasının ardından ortaya çıkan toplumsal, siyasal ve kültürel değişimleri ilk elden yansıtan eserler olarak bu iki opera hem kronolojik olarak hem de konu bütünlüğü açısından birbirini tamamlar niteliktedirler. Mascagni’nin 1890 ve Leoncavallo’nun 1892 tarihli operaları İtalyan operasında bir dönüm noktasını ifade ederken, yeni bir tiyatro ve sanat anlayışının doğuşunu müjdeler: gerçekçilik ve verist opera. “Cavalleria Rusticana” ve “I Pagliacci” verist opera anlayışının öncüleri, bir anlamda da kural koyucu örnekleri olarak hem tiyatro, hem de edebiyat tarihinde önemli bir yer tutarlar. Bu çalışmanın amacı, “Cavalleria Rusticana” ve “I Pagliacci” adlı operalardan yola çıkarak, Risorgimento dönemi verist opera anlayışını incelemek, opera ve edebiyat arasındaki ilişkiyi irdelemek ve duyguların opera aracılığı ile yeniden yorumlanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunmaktır.

Anahtar Sözcükler


Cavalleria Rusticana; Pagliacci; Verismo; İtalyan Operası; Nefret; Cinayet

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.33171/dtcfjournal.2018.58.1.5