Oluşum Aşamasındaki Sanatçı: James Joyce’un “Sanatçının Bir Genç Adam Olarak Portresi” Eserinde Stephen’in Öz-Kimlik Arayışı

Seçil ERKOÇ

Öz


Stephen Dedalus’un sanatçı oluş sürecini ele alan James Joyce’un Sanatçının Bir Genç Adam Olarak Portesi adlı eseri bireyin süregelen öz-kimlik arayışını din, politika, İrlanda, estetik, yanılsama ve özgürlük gibi çeşitli kavramlarca oluşturulan bir arka plan çerçevesinde inceler. Sanatçı olmaya hevesli Stephen karakteri roman boyunca, sonrasında yeni bir bakış açısıyla algısını genişlettiği çeşitli aşamalardan geçer. Bunu yaparken evinin, dininin ve ülkesinin üzerinde kurmaya çalıştığı değerlere ve kimlik kurallarına karşı çıkar. İsminden de anlaşılacağı üzere – dini (Aziz Stephen) ve mitolojik (Deadelus) olanı bir araya getirerek – Stephen Dedalus, onun günlük tecrübenin ötesini görmesini sağlayacak ve bunu estetik bir ilhama dönüştürecek olan o bütüncül görüşe doğru ilk adımını atar. Tüm bunlardan hareketle, bu makalede, romanda yer alan tematik noktaların analizine ek olarak, Joyce’un tüm zıtlıkların estetik görüşün öngördüğü o bütüncül bakış açısına doğru evriliş sürecini ele alışı incelenecektir.

Anahtar Sözcükler


James Joyce; Sanatçının Bir Genç Adam Olarak Portesi; Öz-Kimlik Oluşumu; Estetik Uyum/Birlik; Bütüncül Görüş

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.33171/dtcfjournal.2018.58.1.19