Amerikalı Yazarların Irak Savaşı (2003-2011) Anlatılarında Iraklı “Öteki” Temsili

Merve ÖZMAN KAYA

Öz


Yaşam yazını bir ulusun ulusal kimlik anlayışını gözlemlemek için ideal bir edebi türdür. Irak Savaşı (2003-2015) döneminde görev yapan Amerikalı politikacılar “Amerikalı”yı, ona atfettikleri ideal davranışları benimseme konusunda baskı altına alma ve onu düşünsel olarak tanımlama eğilimine sahiptir. Bazıları zamanın dış politikasını desteklemek ve meşrulaştırmak amacıyla yaşam anlatılarında Amerikan kimliğinin yanı sıra Iraklı “öteki” kimliğini de tanımlama çabasına girer. Cephede görev alan Amerikalıların anlatıları ise her iki kimliğin nasıl oluşturulduğu, nasıl yeniden biçimlendirildiği, içselleştirildiği, pekiştirildiği ve/veya çürütüldüğünü gösterir. Bu makale zamanın politikacı ve ordu mensuplarının Irak Savaşı anlatılarına odaklanarak, bu eserlerde Iraklı “öteki”ye yönelik önyargılı, genelleştirici, şahsiyetsizleştirici tutumları saptar. Eserlerdeki bu tutumlar göstermektedir ki, cephede görev yapmış yazarlar çoğu zaman Iraklı düşman ve siviller, direnişçi ve el-Kaide militanları, Orta Doğulu ve Müslümanlar arasındaki farkları göz ardı eder. Makalenin analiz kısmında, Paul Rieckhoff’un Chasing Ghosts: Failure and Facades in Iraq, A Soldier’s Perspective (2006) adlı savaş anlatısı üzerinden, “öteki” tanımının bireysel ve ulusal kimlik algılarının oluşumundaki rolü irdelenir; bahsi geçen olumsuz kimlik algısının sebepleri Rieckhof’un gözünden anlatılır. Bu bölüm adı geçen yazarların Iraklı “öteki” hakkındaki problemli tutumlarından ancak mitik Amerikan kimliği algısını sorgulamak ve kendi bireysel kimliklerini oluşturmak yoluyla kurtulabileceklerini ortaya koyar.

Anahtar Sözcükler


Irak Savaşı; Iraklı “Öteki;” Amerikan Ulusal Kimlik Algısı; Paul Rieckhoff; Chasing GhostsDOI: http://dx.doi.org/10.33171/dtcfjournal.2018.58.1.36