Gérard de Nerval’in "Doğu'da Seyahat"inde Türk / Osmanlı İmgesi

Ümran TÜRKYILMAZ

Öz


Makalemizde, XIX. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun belli başlı şehirlerine yolculuk eden Gérard de Nerval'in Doğu'da Seyahat adlı yapıtında aktarılan Türk/Osmanlı imgesi metne bağlı inceleme yöntemi ile çözümlenmeye çalışılacaktır. XIX. yüzyıl Fransa'sında, günlük yaşam ile düşleri, gerçeklik ile hayalleri birbirine karışmış olarak yaşayan Nerval, yaşamındaki düzensizlikleri ve acıları sona erdirecek olan umut ışığını Doğu’da görür. Uzun yıllar düşlerinde gezdiği Osmanlı şehirlerini ayrıntılı olarak betimleyen Nerval, Mısır ve Suriye ile başladığı yolculuğunu İstanbul'da sürdürür. Söz konusu uzamlarda, Nerval; Doğu’nun efsanelerini, geleneklerini ve göreneklerini, toplumsal ve siyasal yapısını titizlikle aktarır. İstanbul, özellikle de Pera izlenimleri, harem yaşantısı, dini farklılıklara karşı gösterilen toplumsal hoşgörü, Müslüman mezarlıkları, pazar yerleri, dini bayramlar, Ramazan eğlenceleri gibi toplumsal olay ve olgular konusunda yazar tarafından verilen bilgiler, yapıtın kültürel artalanını oluşturur.

Anahtar Sözcükler


Gérard de Nerval; Doğu'da Seyahat; Türk/Osmanlı İmgesi; XIX. yüzyıl; Doğu'nun Algılanması; Yolculuk; Oryantalizm; Öteki

Tam Metin:

PDF