Bilim Sihirin Yerini Alınca: David Morley’in Bilim Şiirleri

Merve SARI

Öz


Ufuk açıcı The Golden Bough (1890) (“Altın Dal”) adlı eserinde, İskoç antropolojist James Frazer, dünyanın farklı yerlerindeki inanç sistemlerinin üç aşamaya ayrılabileceğini iddia eder. Frazer’a göre, Sihir Çağı, Din Çağı’yla, bu ise Bilim Çağı’yla yer değiştirmiştir. Çağdaş İngiliz şiirindeki yeni eğilimler Frazer’ın öngörüsünü destekler. David Morley İngiliz bilim şiirinin öncü isimlerinden biridir. Ana akım yaklaşımları şiirde kenara iten postmodernizm ile bilim ve teknolojinin toplum üzerinde giderek artan etkileri sonucu bilim şiiri, yirminci yüzyılın ikinci yarısında İngiltere’de Hugh MacDiarmid, Edwin Morgan, Robert Crawford, W. N. Herbert, Allen Fisher, Peter Redgrove, Lavinia Greenlaw ve Pauline Stainer gibi yazarlarla ortaya çıkmıştır. Anglo-Roman şair David Morley, İngiliz bilim şiirinin öncülerindendir. Morley’nin bilim şiirleri, bilimi laboratuvardan dışarı çıkarıp halka açmayı amaçlar. Bir biyolog olarak eğitim görmüş olan, Morley şiirlerinde büyüye karşı var olmuş olan ilginin günümüzün teknolojik dünyasında nasıl da bilimle yer değiştirdiğinin altını çizer ve bilimin güncel deneyimden ayrılmazlığını vurgular. Buna ek olarak, Morley, bilimsel gözlem ve veri toplamaya dayalı birçok şiirinin yazımında, arazi gezisi şiirleri gibi, bilimsel metodu kullanır. Bu nedenle Morley’nin şiirleri, metodolojileri ve kurdukları analojiler bakımından bilimsel deneyler olarak okunabilir. Morley’e göre, giderek insanların hayatını istila eden teknobilimsel söylem şiirsel alandan büyük ihtimalle kaybolmayacaktır ve işte bu nedenle bu söylemin varlığı şiirlerinde sürekli olarak beyan edilmektedir. Bu bilgiler ışığında, bu çalışmanın amacı İngiliz bilim şiirini, sihrin bilimle yer değiştirişinin altını çizerken şair-bilim insanını veri toplar ve topladığı bu veriler ışığında şiir yazarken iş başında gösteren David Morley’in şiirlerini analiz etmektir.

Anahtar Sözcükler


James Frazer; Sihir; David Morley; Çağdaş İngiliz Şiiri; Bilim Şiiri; Tekno-Bilimsel DilDOI: http://dx.doi.org/10.33171/dtcfjournal.2018.58.1.32