Modernite ve Mekân İlişkisinin Virginia Woolf ve Arnold Bennett Üzerinden Okunuşu

Demet KARABULUT

Öz


Mekânı mutlak görüp sadece fiziksel boyutuyla tartışmanın yetersizliğine dair kanı, mekânın toplumsal ilişkileri biçimlendirmede etken olduğu görüşünün kuvvetlenmesiyle ivme kazanmıştır. Bu dönüşüm mekânın bireysel ve sosyal ilişkiler barındırdığı, değişik anlamlar üstlendiği fikirlerini de gündeme getirmiştir. Mekânın çok bileşenli bir kavram olduğunun fark edilmesini tetikleyen unsur ise modernite sürecidir. Bu çalışmada geç modernite döneminde yazarak modernitenin kimlikleşme ve fiziki mekân üzerindeki hâkimiyetini yansıtan Virginia Woolf ve Arnold Bennett’in eserleri modernite ve mekân ilintisi bağlamında tartışılacaktır.

Anahtar Sözcükler


Mekân; Modernite; Zaman-Mekân Sıkışması; Virginia Woolf; Arnold Bennett

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.33171/dtcfjournal.2018.58.1.22