Necîb Mahfûz’dan Bir Mısır Devrimi Romanı: Karnak Kafe

Bülent KORKMAZ

Öz


Bu makalede Necîb Mahfûz’un kısa hayat öyküsüne değinilmiş ardından onun Karnak Kafe adlı romanın kısa bir özeti sunulmuştur. Romanın dayandığı tarihsel arka plana temas edilmesinin ardından kurgusal yapının çözümlemesi sunulmuştur.

Anahtar Sözcükler


Necîb Mahfûz; Roman; Devrim; 1952; Nasırcılık; Arap Milliyetçiliği; Kurgusal Analiz

Tam Metin:

PDF