Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin Mezuniyet Stresiyle Başa Çıkma Tarzları ile Romantik Bağlanmanın İlişkisi

Ayşe Tuğçe AYVA, Ecem YILMAZ, Ayşe Nehir ULUSOY, Selin SALMAN-ENGİN, Ayça ÖZEN-ÇIPLAK

Öz


Mevcut çalışmanın amacı üniversite son sınıf öğrencilerinin mezuniyet stresiyle başa çıkma tarzlarının romantik bağlanma boyutları ile nasıl bir ilişki içinde olduğunu araştırmaktır. Çalışmaya Ankara ilinden mezuniyetine bir ya da iki akademik dönem kalmış 215 son sınıf üniversite öğrencisi katılmıştır. Katılımcıların 123'ü (%57.2) kadın, 78'i (%36.3) erkektir ve örneklemin yaş ortalaması 22.06'dır. Katılımcılar, Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri-II (YİYE-II, Fraley, Waller ve Brennan 350) ve Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği (Şahin ve Durak 56) sorularını internet üzerinden cevaplamışlardır. Bulgular, bağlanma kaygısı ve bağlanma kaçınması yüksek olan üniversite öğrencilerinin mezuniyet sonrası ile ilgili stres yaşadıklarında daha az probleme yönelik/etkili tarzlara ve daha çok duygulara yönelik/etkisiz tarzlara sahip olduklarını göstermiştir. Bu çalışma, son sınıf üniversite öğrencilerinin mezuniyet stresiyle başa çıkma tarzlarının genel örüntüsünü ve bu tarzların bağlanma boyutlarıyla ilişkisini göstererek, hem araştırmacılara, hem de alanda çalışan uzmanlara yardımcı bir kaynak sunmaktadır.

Anahtar Sözcükler


Mezuniyet Kaygısı; Üniversite Öğrencileri; Bağlanma Kuramı; Stresle Başa Çıkma Tarzları

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.33171/dtcfjournal.2018.58.2.28