Modern Arap Edebiyatında İlk “Serbest Şiir” Deneyimleri

Zafer CEYLAN

Öz


Arap şiiri tarihinde, Cahiliye şiirinin ardından üzerinde belki de en çok tartış- ma yaşanan konu serbest şiir olmuştur. Bu alanda kimin ilk olduğu, en ideal örneğin kimin tarafından verildiği ve nasıl adlandırmak gerektiği, öncelikli tartışma konularının başında gelir. Bu çalışmada ilk olarak, serbest şiiri hazırlayan öncü edebi çalışmalar olan mursel ve mensur şiir, alanında ciddi ürünler ortaya koymuş lider diyebileceğimiz isimleriyle birlikte, modern Arap şiiri anlayışında bir temel oluş- turması açısından verilmiştir. Ardından serbest şiire geçişte önemli mihenk taşları olarak niteleyebileceğimiz Aḥmed Zekî Ebû Şâdî, Alî Aḥmed Bâkesîr ve Luvîs ‘Avvaḍ ayrı birer konu başlığı altında incelenmiştir. Sonrasında ise bu alanda en ciddi çalışmaları ortaya koymuş iki isim Bedr Şâkir es-Seyyâb ve Nâzik el-Melâ’ike ile her birinin “ilk serbest şiir” olarak iddia edilen çalışmaları incelenmiştir. Son olarak da bu alanda ilk olabilmeye ve yapılan çalışmalara bir ad verebilmeye dair tartışmalara değinilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Arap Edebiyatı; Serbest Şiir; Aḥmed Zekî Ebû Şâdî; Alî Aḥmed Bâkesîr; Luvîs ‘Avvaḍ; Bedr Şâkir es-Seyyâb; Nâzik el-Melâ’ike

Tam Metin:

PDF