“Kesinliğin Genel Merkezi”ne Doğru Deneyimsel Bir Üst-Seyahat: Giorgio Manganelli'nin Hindistanı

Cristiano BEDIN

Öz


Bu çalışma Giorgio Manganelli'nin “Esperimento con l'India” (Hindistan'la Deney) adlı seyahat kitabını incelemeye hedeenmektedir. Özellikle bu eserin neden bir üst-seyahat ve başka bir deyişle, seyyahın var olan edebi, popüler ve stereotipli bilgilerini yeniden şekillendiren bir tecrübe olduğunun vurgulanması istenmektedir. Nitekim Manganelli'nin eserinde, Batılı ilerici entelektüellerin tipik Avrupa merkezciliğinden uzaklaşıp, Hint kültürü ve tinselliğine dalma süreci tamamlanmaktadır. Seyahat, Bombay'dan başlayıp, Goa, Madras ve Kalküta'dan geçerek Delhi'de biter ve kendinden o kendisine oldukça yabancı olan bir kültür tarafından şaşırtılan yazarın aşamalı bir devingenliği olarak addedilir. Yabancılaşma süreci, seyahatin Hint gerçekliğinde tamamen kaybolmasıyla zirveye ulaşan derin bir huzursuzluk ve psikolojik bir hastalık gibi hissedilmektedir. 20. yüzyılın İtalyan edebiyatındaki en ilginç seyahat “deneyi” olan Manganelli'nin tecrübesini, Avrupalı diğer seyyahların gerçekleştirdiklerinden farklı bir Hindistan'a doğru yapılan bir seyahat olarak görmek mümkündür.

Anahtar Sözcükler


Giorgio Manganelli; Seyahat Edebiyatı; Hindistan; Üst-Seyahat; Çağdaş İtalyan EdebiyatıDOI: http://dx.doi.org/10.33171/dtcfjournal.2018.58.2.18