70'li Polonyalı Yazarlarda Popülizmin ve Pop Kültürün Etkisiyle Gelişen Pop Fraksiyon Üzerine

Dorota Anna MIKOLAJCZYK

Öz


1989 yılında komünist rejimin son bulmasının ardından Polonya demokrasiyle birlikte kurulan yeni bir düzeni kabullenerek yeni bir döneme girmiştir. Polonya'nın yeni düzeninde ortaya çıkan yepyeni özgürlükler “popülizmin” ve “pop kültürün” tırmanmasına sebep olmuştur. 70'li yazarlar Polonya'nın eski düzeninde doğup yeni düzeninde boy attıkları için “pop kültürün” ve “popülizmin” etkisinde kalmışlar ve Polonya edebiyatına “pop fraksiyon” eğilimi kazandırmışlardır.

Anahtar Sözcükler


Popülizm; Pop Kültür; Pop Edebiyat; Yetmişli Yazarlar; Çağdaş Polonya Edebiyatı

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.33171/dtcfjournal.2018.58.2.14