19. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı Devleti’nin Dersim’de Merkezi Otoriteyi Kurma Çabaları

Fatih GENCER

Öz


Osmanlı Devleti, fethedildiği tarihten itibaren Dersim bölgesinde gerçek anlamda bir otorite kuramamıştı. Buradaki aşiretler kendi hallerinde yaşar, devlete karşı olan yükümlülüklerini yerine getirmezlerdi. Üstelik çevrelerindeki yerleşim birimlerine zarar vermeleri alışılmış sıradan bir durumdu. Sultan II. Mahmut’la başlayan merkezîleşme politikasında, kontrol altına alınması hedeflenen en önemli bölgelerden biri Dersim olmuştu. Bu amaçla; Dersim bölgesine dört büyük harekât düzenlenmiş, ancak tüm çabalara rağmen Osmanlı yetkilileri bu bölgede istedikleri sonuca ulaşamamışlardı.

Anahtar Sözcükler


Dersim; Docik; Şeyh Hasanlı; Şah Hüseyinoğlu; Reşit Mehmet Paşa; Mehmet Reşit Paşa; Merkezîleşme; Tanzimat; Güvenlik

Tam Metin:

PDF