Çiviyazılı Belgelere Göre Tiliura Kenti'nin Konumu (II)

Şafak BOZGUN

Öz


II.Muršili döneminde yeniden yerleşime açılan ve özellikle III.Hattušili ile önemli bir kent görünümü kazandırılan Tiliura, bir dönem Hatti-Kaška memleketlerinin ortak uç noktasında ve Azzi-Hayaša'ya geçiş güzergahındadır. Bazı imtiyazlarla yükümlülüklerin belirlendiği istisnai durum ve konumda olan Tiliura'nın bu özel statüsü onun (Hitit imparatorluk dönemi ile daha da önem kazanan) jeopolitik konumundan kaynaklanmaktadır. Araştırmamızda söz konusu sınır kentinin konumu ile yakın coğrafyası değerlendirilmektedir.

Anahtar Sözcükler


III.Hattušili; Tiliura(=Tilimra); Kaška; Hatti; Kummešmaha; Azzi-Hayaša

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.33171/dtcfjournal.2018.58.2.4