Urdu Roman Sanatında Islahatçı Yaklaşımların İzdüşümleri

Aykut KİŞMİR

Öz


Urdu edebiyatında, reform denince akla ilk olarak Sir Seyyid Ahmed Han'ın bir eğitim kurumu olarak açılmasını ön gördüğü Aligarh Kolej bünyesinde gerçekleştirilen faaliyetler gelmektedir. Sosyokültürel ve siyasi yönden, halkı içine düştüğü çıkmazdan kurtarmak isteyen aydınlar, toplumu bilinçlendirmeye yönelik çeşitli çalışmalar başlatmışlardır. Sir Seyyid Ahmet Han ve arkadaşları, Aligarh Hareketi olarak bilinen eğitim ve edebiyat faaliyetleri ile toplumun ıslahına yönelik çalışmaları hızlandırmışlardır. Bu çalışmalar, Urdu edebiyatında önemli bir farklılık yaratmıştır. Dönemin edebiyatçıları, halkı bilinçlendirmek için eserlerinde anlaşılabilir bir dil kullanmaya özen göstermişlerdir. Bunlar içerisinde Dipti Nezir Ahmed'in çalışmaları da Urdu roman sanatının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu çalışmada Dipti Nezir Ahmed'in eğitici-öğretici yönü, Pirem Çand'ın betimleyici anlatımı çerçevesinde toplumcu-gerçekçi yönü Urdu edebiyatında öne çıkan edebiyat akımları çerçevesinde incelenecektir.

Anahtar Sözcükler


Urdu Edebiyatı; Sir Seyyid Ahmet Han; 1857 Bağımsızlık Savaşı; Aligarh Hareketi; İlerici Yazarlar HareketiDOI: http://dx.doi.org/10.33171/dtcfjournal.2018.58.2.9