Seyfettin Özege ve Kitabiyat Felsefesi

Malik YILMAZ

Öz


Her milletin tarihinde, farklı alanlarda yaptıkları önemli çalışmalar ve açtıkları yollar ile iz bırakmış kıymetli şahsiyetler mevcuttur. Bu açıdan Türk tarihinde bugün bile örnek alınan, ortaya koydukları eserler ve çalışmalarla övünç kaynağı olan pek çok kişi vardır. Bu kişilerden biri de 80 yıllık ömrünün büyük bir kısmını kitaplara ve bibliyografya çalışmalarına adamış, topladığı yayınlar, oluşturduğu kıymetli kütüphane ve hazırladığı bibliyografyası ile Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmayı vazife edinmiş; müstesna bir kültür adamı, kitabiyat âlimi ve bibliyografımız Seyfettin Özege'dir. Bir kitapsever ve bibliyoman olarak da dikkat çeken Seyfettin Özege, uzun yıllar boyunca biriktirmiş olduğu yayınları 1961 yılında belli koşullar karşılığında yeni kurulmuş olan Atatürk Üniversitesine bağışlamıştır. Koşullarından biri de bağışladığı yayınların bir kataloğunun üniversitece hazırlanması ve yayımlanmasıdır. Çalışmada Seyfettin Özege'nin hayatı, kitaba bakış açısı, özellikle kitap toplamaya yönelik yapmış olduğu çalışmaları ve kitaplarını Atatürk Üniversitesine bağışı süreci ele alınmıştır. Ayrıca Seyfettin Özege'nin kitabiyat felsefesinin neyi yansıttığı ve içerdiğini de ortaya koymak amaçlanmıştır. Çalışmada Özege'nin kendine münhasır kitabiyat felsefesi doğrultusunda sergilemiş olduğu çabalar sonucu bir araya getirdiği koleksiyonunun ve bibliyografya çalışmasının, Türk kültürü ve tarihi açısından önemli bir yere sahip olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Sözcükler


Bibliyografyacılar; Mehmet Seyfettin Özege; Kitabiyat; Özel Kütüphaneler; Atatürk Üniversitesi Seyfettin Özege Koleksiyonu

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.33171/dtcfjournal.2018.58.2.10