Sergey Dovlatov'un Eserleri Çerçevesinde Rusçada Örtmeceler

Zulfiya ŞAHİN

Öz


Toplumun dünya anlayışını ve kültürel değerlerini yansıtan bir olgu olarak dil sürekli gelişmekte ve yetkinleşmektedir. Dil gelişiminin her aşaması farklıdır ve bu aşamalar kendine özgü karakteristik özellikler barındırmaktadır. Yaşayan dillerin gelişiminin mevcut durumunun gözlemlenmesi sonucunda, dillerin örtmeceleştirilme sürecinde olduğu kanısına varılmaktadır. Rus dili bu eğilimde bir istisna değildir. Ortaya konan bu çalışmada, Rus dilindeki örtmece olgusunun hem dilbilimsel hem de edebî yönü Sergey Dovlatov'un eserlerinden alınan kesitler üzerinden incelenmektedir. Çağdaş Rus edebiyatının en çok okunan yazarlarından biri olan Sergey Dovlatov'un karakteristik özellikleri içerisinde en çok ön plana çıkan, eserlerinin içeriğinin demokratik nitelik taşımasıdır. Söz konusu demokratik içeriğin rahatlıkla meydana getirilebilmesinde, örtmece kullanımının payı göz ardı edilemeyecek kadar büyüktür. Bu çalışmada örtmece olgusunun gerek teorik, gerekse işlevsel bakış açılarıyla analizi yapılmaktadır.

Anahtar Sözcükler


Örtmeceler; Sergey Dovlatov; Rusça; Dilbilim; Biçembilim

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.33171/dtcfjournal.2018.58.2.12