Muhalif Yönüyle XX. Yüzyıl Adamı Czesław Miłosz

Aybike KILIK

Öz


XX. yüzyıl, bilimsel keşifler ile toplumsal, kültürel ve siyasi değişimlerin çağı olmuştur. Dünyanın bir yarısında demokrasi ve kapitalizm gelişirken, diğer yarısında komünizm, faşizm, Nazizm gibi totaliter düzenler kendini göstermiştir. Czesław Miłosz bu yüzyılın tüm karmaşasına, acısına ve değişimlerine tanıklık etmiş bir birey olarak söyleyecek çok sözü olan bir sanatçıydı. Bu çalışmada -özellikle totaliter rejimlere karşı duruşuyla dikkat çeken- Miłosz’un, eserleri ve yaşam öyküsü ışığında, XX. yüzyıla nasıl bir pencereden baktığı anlatılmaktadır.

Anahtar Sözcükler


Miłosz; Edebiyat; Totalitarizm; XX.yüzyıl; Polonya; Savaş; Komünizm; Faşizm

Tam Metin:

PDF