Dijitalleştirilen Kültürel Mirasa Açık Erişim: Türkiye İçin Bir Model Önerisi

Semanur ÖZTEMİZ, Bülent YILMAZ

Öz


Küreselleşmenin etkisiyle homojenleşen kültürel değerler, ulusları yerel kültürlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya bırakmıştır. Kültür varlıklarının korunmasına ve ait olduğu toplumla birlikte tanınmasına ilişkin duyarlılık, kültürel miras ürünlerini sürdürülebilir bir anlayışla koruma ve kitlesel düzeyde erişilebilir kılma çabalarını artırmıştır. Kültürel miras ürünlerine engelsiz erişim kütüphane, arşiv ve müze gibi kültürel bellek kurumlarının dijital kapılarını aralamaları ve web üzerindeki görünürlüklerini artırmalarıyla sağlanabilir. Bu çalışmanın amacı -Türkiye örneğinde- dijitalleştirilen kültürel mirasa açık erişim sağlanmasına öncülük edecek bir model önermektir. Kültürel mirasa açık erişimin yasal, teknik, idari ve mali süreçlerine rehberlik etmesi beklenen modelin, kültürel miras ürünlerinin evrensel düzeyde keşfedilmesine, bireysel ve toplumsal bağlamda yaratıcılığın gelişmesine ve kültürel miras yönetiminde standart yaklaşımların benimsenmesine de katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Sözcükler


Kültürel Miras; Dijital Kültürel Miras; Açık Erişim; Kültürel Mirasa Açık ErişimDOI: http://dx.doi.org/10.33171/dtcfjournal.2018.58.2.23