Adler ve Sulloway'in Doğum Sırası Kuramları ve Görgül Bulgular İle İlgili Bir Derleme

Deniz CANEL ÇINARBAŞ, Gözde NİLÜFER

Öz


Adler insanların temelde güç ve iktidar mücadelesi verdikleri savını ortaya atmıştır. Adler'e göre, bir ailenin büyük ya da küçük çocuğu olmak güç ve iktidar mücadelesinde farklı özelliklerin gelişmesine neden olur. Salloway ise her kardeşin farklı özellikler geliştirdiği konusunda Adler'in kuramına benzer savlar öne sürse de, Sulloway'in kuramı temelini evrimci bir perspektiften almaktadır. Doğum sırası, özellikle kuramın ilk kez ortaya atıldığı yıllarda, psikoloji literatürünün en popüler konularından biri olmuştur. Doğum sırasına göre konum ve belirli kişilik özellikleri arasındaki ilişkiyi inceleyen çok sayıda çalışma vardır. Bu makalenin amacı Adler'in ve Sulloway'in doğum sırası kuramlarını ele aldıktan sonra bu kuramlarla ilgili görgül bulguların bir derlemesini sunmaktır.

Anahtar Sözcükler


Adler; Sulloway; Doğum sırası; Görgül Derleme

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.33171/dtcfjournal.2019.59.1.7