Ortaçağ İspanya’sında Büyü, Büyücülük ve “La Celestina” Adlı Esere Yansıması

Burcu TEKİN

Öz


Bu makalede öncelikle büyü, büycülük ve cadılık kavramlarının ortaya çıkışı genel hatlarıyla ele alınacak, Antikçağ’a, Ortaçağ Avrupa’sına ve o dönemki İspanya’ya yansıması tarihsel süreç içinde incelenecek, son olarak Ortaçağ İspanyol edebiyatının en önemli eserlerinden biri olan “La Celestina”da büyü, büyücülük ve cadılık ile ilgili bölümler incelenerek konu ile ilgili tespitlerde bulunulacaktır.

Anahtar Sözcükler


Büyü; Büyücülük; Kadın; Cadı; Cadı Avı; Celestina

Tam Metin:

PDF