Franz Kafka’nın Dönüşüm Adlı Eserinin Uzun Öykü ve Televizyon Filmi Olarak Karşılaştırılması

Ümit SOYLU

Öz


Bu çalışmada Yahudi asıllı Avusturyalı yazar Franz Kafka’nın Dönüşüm adlı edebî anlatısının, uzun öykü ve televizyon filmi olarak karşılaştırılması yapılmıştır. Eseri Kaba Komedi tarzında senaryolaştıran ve yöneten, Çek Yeni Dalgası akımının temsilcilerinden Jan Němec’tir. Bu inceleme sürecinde eserin konusu ve önemi kısaca verildikten sonra eserdeki genel özellikler, olay örgüsü, tema, kahramanlar, zaman, mekân, anlatıcı ve bakış açısı gibi inceleme unsurları kullanılarak öykü ve film arasındaki benzerlikler ve farklılıklar eserin her iki versiyonundan alınan örnekler aracılığıyla tespit edilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Sözcükler


Franz Kafka; Jan Němec; Dönüşüm; Kaba Komedi; Uyarlama; Uzun Öykü; Televizyon Filmi; Alman Edebiyatı

Tam Metin:

PDF