Günter Grass'ın “Yengeç Yürüyüşü” Adlı Romanında Geçmişin Yeniden Kurgulanışı

Gonca KİŞMİR

Öz


Bu çalışmada II. Dünya Savaşı sonrası Alman edebiyatının önemli birinci kuşak yazarlarından Günter Grass'ın, "Yengeç Yürüyüşü" (Im Krebsgang, 2002) adlı eserinde yer alan farklı kuşak bellekleri anımsama edebiyatı çerçevesinde incelenmiştir. Eserin odak noktasını 1945 yılında Sovyet Denizaltısı tarafından torpillenerek batırılan Wilhelm Gustloff gemisinin öyküsü oluşturmaktadır. Günter Grass, Pokriefke ailesi örneğinde Almanya'nın yakın tarihine işaret eden bu tarihsel olgu bağlamında aktarmak istediği öyküyü kolektif ve kültürel belleğin referanslarına dayandırarak yeniden kurgular. Bu çalışmada, Jan ve Aleida Assmann ile Harald Welzer'in bellek kuramları doğrultusunda edebiyat düzleminde geçmişin ve tarihin üç değişik kuşak aracılığıyla nasıl estetize edildiği irdelenmiştir.

Anahtar Sözcükler


II. Dünya Savaşı; Anımsama Edebiyatı; Kolektif Bellek; Kuşak BelleğiDOI: http://dx.doi.org/10.33171/dtcfjournal.2019.59.1.11