Eski Bir Hint Geleneği: Sati

Yalçın KAYALI

Öz


Dul kadınları kocalarının cenaze atesinde yakma geleneği eski bir Hindo- Germanik âdetidir. Benzer uygulamalar hem Avrupa’da hem de, özellikle İskandinav kültürlerde, eski Mısır, Yunan ve Bali’de oldukça yaygındı. Fakat dinsel bir seremoni olarak gelisen satãnin kökeni muhtemelen Hindulara dayanır. Satã, dul kalmıs bir kadının kendini kocasının cenaze atesine atarak hayatına son vermesidir. Hindu inancına göre kocası ölen bir kadının kendini kocasının cenaze atesine atmaktan baska bir görevi yoktur. Satã uygulamasının ortaya çıkısı Gupta Đmparatorluğu döneminden öncesine yani MS. 400’lere kadar dayanır. Yani tarih boyunca binlerce belki de milyonlarca kadın bu katı inanıs ya da gelenek sebebiyle hayatını kaybetmistir. Birçok kez tesebbüs edilen yasaklama girislerinin sonunda bu uygulama 1829 yılında Đngiliz yönetimi altındaki Hindistan’ın genel valisi olan William Bentick tarafından yasaklanmıstır.

Anahtar Sözcükler


Sati ; Cauhar; Dul Kadın; Ateş; Gelenek

Tam Metin:

PDF