Ütopya Romanında Ortaçağ Yansımaları: William Morris'in John Ball'un Rüyası

Funda HAY

Öz


Bir ütopya yazarı olan William Morris, genel olarak ideal dünya düzenini Ortaçağ döneminde geçen kurgularla yaratmıştır. Yazara göre, Ortaçağ, hiyerarşik yapısından dolayı dönemin örnek teşkil edecek bir topluma ev sahipliği yapmasına engel olan feodalizmin varlığından dolayı nispeten ideal bir toplum düzeni sunmaktadır. Ancak yine de köylülerin yaşamlarındaki uyum ve birlik ile zanaatkârlar ve/veya işçiler arasındaki iş dağılımı Morris'in ütopya algısının temelini oluşturmaktadır. Sonuç olarak feodalizmi yenmek için atılmış başarısız bir adım olsa da Morris 1381 yılında gerçekleştirilen Köylü Ayaklanması'nı dayanışmanın somut bir örneği olarak görmekteydi. Böylece insanların sosyalist ideolojiler çerçevesinde ideal bir toplum düzeni kurabileceğine inanmıştır. A Dream of John Ball (John Ball'un Rüyası) (1886) isimli romanında yazar, kendisini ayaklanmanın olduğu zamanlarda, on dördüncü yüzyılda bulan anlatıcının rüyasını anlatmaktadır. Söz konusu eserinde Morris Viktorya dönemi proletaryasına sanayicilere karşı ayaklanmak için dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda bu çalışmada Morris'in Köylü Ayaklanması'nı on dokuzuncu yüzyıl Britanya toplumunun dayanışmayı kuvvetlendirmeleri ve ideal bir dünya kurmalarını teşvik etmek amacıyla sosyalizm propagandası olarak nasıl kullandığı ele alınacaktır.

Anahtar Sözcükler


William Morris; John Ball'un Rüyası; Köylü Ayaklanması; Ütopya; Sosyalizm; DayanışmaDOI: http://dx.doi.org/10.33171/dtcfjournal.2019.59.1.29