Dante Alighieri ve Sürgün

Bülent AYYILDIZ

Öz


Sürgün, tüm dünya tarihi boyunca izi sürülebilecek kavramlardan biridir. İnsan yaşantısının her anında bir etkisi olagelmiştir. Edebiyat özelinde ise sürgün, hem bir mücadele hikâyesi hem de esinleyici bir kavram olarak karşımıza çıkar. Bu nedenle sürgün, sanat ve düşün insanları için oldukça önemlidir ve nihayetinde sanat ile düşüncenin şekillenmesinde belirgin rol alır. Batı edebiyatlarında sürgünün kökenleri antikiteye dayanır ve köklü bir geçmişe sahiptir. Batı edebiyatının sürgüne gönderilmiş en önemli sanat insanlarından biri şüphesiz ki Dante Alighieri'dir. Alighieri, İtalyan ve dünya edebiyatının en önemli şairlerinden biridir. Düşünceleri, yazıları ve özellikle de “İlahi Komedya” adlı eseri ile topluma ve sanatçılara yol gösterici olmuştur. Şehri Floransa'dan sürgün edilmiş, zor bir yaşam sürmüş olan Alighieri'nin düşün dünyasında bu kavram oldukça önem arz eder ve bir nevi Dante'nin şiirinin kökeni olarak adlandırılabilir. Bu çalışma, Dante Alighieri'nin düşünce dünyasında sürgün kavramının izlerini sürmek ve bu kavramın şair üzerindeki psikolojik, edebi ve sosyal etkilerini göstermeyi amaçlamaktadır.

Anahtar Sözcükler


Dante Alighieri; Sürgün; Ceza; Travma; İlahi Komedya; İtalyan Edebiyatı

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.1501/.v56i1.6