Ray Bradbury’nin Distopik Romanı Fahrenheit 451’de Bilgiye ve Hayal Gücüne Engel

Emrah ATASOY

Öz


Bu makale Ray Bradbury’nin distopik romanı Fahrenheit 451’i (1953) eleştirel, bağlamsal ve tematik açılardan incelemeyi ve sunulan totaliter, baskıcı rejimin hayal gücünü ve bilgiyi nasıl engellediğini göstermeyi amaçlamaktadır. Ana karakter, Guy Montag sistemin baskıcı yönünü ve başkaldırmanın sonucunun neler olabileceğini anlamakta oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalışmanın konusuyla bağlantılı olarak, teknolojinin suiistimal edilmesi ve kitapların yasaklanması bireyleri tek tip olarak şekillendirmektedir. Ayrıca, kapsamlı manipulasyon ve kontrol bilgiyi ve hayal gücünü kısıtlamada da etkilidir. Sonuç olarak, böylesi baskıcı bir rejim, sistemin farkına varan isyankâr bireyi toplum dışına itmişse de, tüm vatandaşları tamamen kontrol altına almakta başarısız olmuştur. Başkaldıran bazı karakterler sistemin üstesinden gelemeseler de sistemin başarısızlığını göstermeleri açısından önemlidirler.

Anahtar Sözcükler


Ray Bradbury; Fahrenheit 451; Distopya; Başkaldırma; Baskı; Totaliterlik; Kitaplar; Başarısızlık; Gözetim; Kontrol